[./fusebox_simple_long_index.html]
[./page_1.html]
[./page_2.html]
[./page_3.html]
[./page_2.html]
[./fusebox_simple_long_index.html]
[./page_12.html]
[./page_14.html]
[mailto:info@hjversteeg.nl]
[../page_15.html]
[./page_2.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Henk Versteeg, (geboren 1960 te Rotterdam) bezocht in de jaren 70 orgelconcerten van ondermeer Feike Asma, Piet van Egmond, Klaas Jan Mulder en Willem Hendrik Zwart. Mede door deze organisten kreeg hij grote interresse voor de gehele orgelliteratuur.
Vele jaren kreeg hij orgelles bij de SKVR Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Hier waren zijn orgelleraren Tom van Gogh, Jaap Keppel en Herman Lammers. Bij de VOGG behaalde hij het getuigschrift Kerkmuziek en bij de BZGG het certificaat koordirectie. Ook werden nog enkele improvisatiecursussen gevolgd. Sinds 1987 is hij organist van de Gereformeerde Gemeente te Barendrecht (voorheen Rotterdam-Zuid).

Van 2003 tot 2010 was hij dirigent van het gemengd koor Jeduthun en vanaf 1987 organist van diversen koren in o.a. Abbenbroek, Boskoop en Rotterdam.  
Henk Versteeg