[./fusebox_simple_long_index.html]
[./page_1.html]
[./page_2.html]
[./page_3.html]
[../page_15.html]
[./page_7.html]
[./page_6.html]
[./page_5.html]
[./page_4.html]
[./page_13.html]
[mailto:info@hjversteeg.nl]
[./page_7.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
In de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan het Mijnsherenplein te Rotterdam-Zuid werd in 1935 een orgel geplaatst door de fa. Ludwig Rohlfing  uit Osnabruck (opus 238).
Dit instrument had een pneumatische kegellade.
In 1966 werd het gereviseerd door de fa. Arie Verduyn uit Slikkerveer die de traktuur elektrificeerde. Hierbij kreeg het orgel een nieuw front. Op het bovenwerk plaatste Fonteijn & Gaal uit Kampen in 1978 een nieuwe Roerfluit 4' en een Sesquialter 2 sterk.

Toen in 1989 de kerk werd teruggebracht naar de situatie van voor 1952 kreeg de fa. Hendriksen & Reitsma opdracht een nieuw mechanisch orgel te bouwen. Bij de bouw werden 13  van de 25 stemmen uit het oude orgel opnieuw gebruikt.

Door teruglopend ledental werd in 2004 besloten de kerk aan het Mijnsherenplein te verkopen aan de Victory Outreach Church. De Gereformeerde Gemeente werd verplaatst van Rotterdam-Zuid naar Barendrecht, waar zij in 2007 een nieuw kerkgebouw in gebruik nam. Het orgel werd gedemonteerd en opgeslagen bij orgelmakerij Boogaard in Rijssen.
In mei 2007 is een begin gemaakt met de opbouw in de nieuwe kerk aan de Ploegwei 1 te Barendrecht waar het op 7 september officieel in gebruik werd genomen.
Orgelhistorie